Slots op Schiphol

--Slots op Schiphol
Slots op Schiphol 2018-02-23T14:41:11+00:00

Slots op Schiphol

Behoud van full freighters op Schiphol is een belangrijk onderdeel van de hoofddoelstelling van ACN: ‘Het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord’. Al vele decennia is Nederland heel succesvol in transport en logistiek. Luchtvracht is een belangrijke pijler onder de positie van Nederland als distributieland en logistiek is een van onze “topsectoren”. Een goed en concurrerend aanbod van luchtvrachtcapaciteit hoort daarbij.

Aldersakkoord

ACN onderschrijft de doelstellingen van het Aldersakkoord uit 2008: een sterke mainport, een goed netwerk, minder hinder en een prettige leefomgeving, gericht op de duurzame ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Onderdeel van het is de afspraak dat Schiphol mag groeien tot maximaal 500.000 vliegbewegingen in 2020.

Full freighter operatie moeilijk in slots in te passen

Het grote probleem voor de luchtvrachtsector wordt veroorzaakt doordat airlines met een full freighter operatie (dus geen passagiers) minder goed volgens een vast tijdschema kunnen vliegen. Om hun historische rechten op slots te behouden, moeten alle airlines (volgens regelingen van IATA en de EU) 80% van hun slots exact vliegen volgens het aangevraagde tijdschema. Met vrachtvliegtuigen is dat moeilijk omdat de vrachtmarkt grillig is (bijv. hightech productintroducties, bloemenseizoenen en de recente opkomst van e-commerce) en omdat de vrachtcarriers ladingstromen aan elkaar knopen (“enkeltjes”). Dit in tegenstelling tot de passagiersmarkt die een zeer geregelde “retour”-markt is. Bovendien is wereldwijd de luchtvracht minder punctueel dan de passagiersluchtvaart, waardoor vertragingen eerder optreden en vertragingen elders moeilijker goed te maken zijn.

Luchtvracht essentieel voor Nederlandse economie

Het belang van luchtvracht voor de Nederlandse economie is groot: meer dan 20% van de bijdrage van de luchtvaart aan het BNP komt voor rekening van de luchtvracht. Ongeveer 60%van de luchtvracht wordt vervoerd met full freighters. Die nemen met ca. 18.000 vliegbewegingen een bescheiden deel van de capaciteit van Schiphol voor hun rekening (minder dan 4%!)

Toekomst van de luchtvracht op Schiphol

ACN blijft streven naar het behoud van een duurzaam concurrerend “luchtvracht eco-systeem” binnen onze landsgrenzen. Wij staan voor een in alle opzichten efficiënte luchtvrachtmarkt in Nederland op de beide luchthavens waar vracht gevlogen kan worden: Schiphol en Maastricht.

Nieuws en achtergrondinformatie

Op deze pagina staan alle nieuwsberichten van ACN over de slotschaarste op Schiphol plus een selectie uit de media. Meer informatie is te vinden op Internet, bijvoorbeeld via de volgende links:

Laatste Nieuws

2,686 additional slots at Schiphol during this Summer

april 9th, 2018|0 Comments

In response to the recent summary proceedings on the shift of unused slots from last winter to this summer, Amsterdam Airport Schiphol has decided to make additional slots available for allocation in summer 2018. The actual number of movements for Commercial Aviation during daytime will increase with 2,686. Earlier, the airport had decided to shift 926 unused night slots from Winter17 [...]

Kabinet doet Schiphol drie jaar op slot – Economische groei en banen vliegen de grens over

maart 30th, 2018|0 Comments

De luchtvaartsector, de logistieke sector en de reisbranche hebben verbijsterd kennisgenomen van het recente Kabinetsbesluit om Schiphol – en zo ook de luchtvaart – op slot te doen tot en met 2020. Daarmee wacht het Kabinet de onafhankelijke cijfers inzake hinderbeperking die de overheid deze zomer beschikbaar stelt, niet af. Nu al de luchtvaart in Nederland op slot zetten is [...]

WCS 2018: “Wat is er op Schiphol gebeurd?”

maart 19th, 2018|0 Comments

Verbazing en soms zelfs verbijstering klonk in de stemmen van veel aanwezigen op het IATA World Cargo Symposium in Dallas: “Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Schiphol was altijd zo vriendelijk voor vracht en jarenlang een voorbeeld voor vele luchthavens. Dit kan toch niet waar zijn, het lijkt wel een bad dream”. Tijdens de vele netwerkmomenten en in de wandelgangen [...]

Lees meer artikelen

Veelgestelde vragen

Slots worden voor een luchthaven ingesteld als er meer vliegtuigen willen landen dan er capaciteit is. En dat is het geval op Schiphol. Elk slot geeft een luchtvaartmaatschappij het recht om op een bepaalde tijd te landen of te stijgen. Niet veel luchthavens zijn slotgecoördineerd, wereldwijd nog geen 200. Naast Schiphol, hebben ook Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport slots. Of straks ook voor Lelystad Airport slots worden uitgegeven, is nog niet bekend.

  • De internationale procedure voor het toekennen van slots is ontwikkeld door de IATA*, de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen.
  • In Nederland worden de slots uitgegeven door de Stichting Airport Coordination Netherlands (ACNL**), een stichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Twee keer per jaar, een paar maanden voor het begin van het winter- en zomerseizoen, geeft de slotcoördinator de bulk aan slots uit. In de loop van het seizoen worden ingeleverde slots zoveel mogelijk opnieuw uitgegeven. Slots zijn gratis, wel moet bij werkelijk gebruik van Schiphol nog havengeld worden betaald.

*De International Air Transport Association (IATA), gevestigd in Montreal, werd opgericht in 1945 als handelsorganisatie met als doel om te functioneren als een samenwerkingsorgaan tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. De samenwerking moet zorgen voor veilige, betrouwbare luchtvaartdiensten en economische voordelen.

**ACNL is op 25 november 1998 gesticht door de Minister van Infrastructuur en Milieu als onafhankelijke coördinator voor gecoördineerde luchthavens volgens Nederlandse wetgeving. ACNL heeft een raad van commissarissen waarvan de leden vertegenwoordigers zijn van luchtvaartmaatschappijen bij een van de gecoördineerde luchthavens in Nederland als hun thuisbasis (tegenwoordig: KLM, Transavia, Martinair en TUIfly) en vertegenwoordigers van de drie gecoördineerde luchthavens. Volgens de Europese regels moet de de coördinator onafhankelijk zijn en heeft de raad van commissarissen geen invloed op het toewijzingsproces. Ze houden alleen toezicht op financiële en managementzaken.

  • Op de capaciteitsdeclaratie en wettelijke regels. De capaciteitsdeclaratie wordt opgesteld door Schiphol, in overleg met LVNL en de luchtvaartmaatschappijen, ook al worden deze partijen het niet altijd eens. In de declaratie staat over hoeveel capaciteit Schiphol het komende seizoen beschikt. Hierbij wordt met een aantal grenzen rekening gehouden. Zo is er het capaciteitsplafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar van het Aldersakkoord, de afspraak met de omgeving dat er maximaal drie banen in gebruik zijn en kent LVNL een capaciteitsplafond per uur. Daarnaast heeft de nachtperiode een plafond van 32.000 bewegingen per jaar.
  • Welke maatschappij wat krijgt, wordt vervolgens door de slotcoördinator toegewezen op grond van nationale en internationale regels, opgesteld door de Worldwide Slots Guidelines van IATA (de International Air Transport Association), Europa en Nederland. Luchtvaartmaatschappijen die geheel of gedeeltelijk buiten de boot vallen, komen op een wachtlijst. Schiphol moet elke maatschappij die over slots beschikt, faciliteren.

In principe is een slot gevraagd voor één seizoen en daarom per seizoen geldig. Maar als een luchtvaartmaatschappij minstens vijf keer achter elkaar vliegt, op dezelfde tijd van de dag, met een regelmatige cyclus, én meer dan 80 procent van de toegewezen slots heeft gebruikt, heeft hij een historisch recht voor deze serie opgebouwd. Hij krijgt ze dan het volgende seizoen automatisch weer aangeboden. Het grootste gedeelte van de slots wordt op basis van historische rechten verdeeld. Het kleine restant wordt vervolgens door de slotcoördinator verdeeld.

Slots mogen worden overdragen aan een maatschappij die in hetzelfde consortium valt. KLM mag bijvoorbeeld haar slots doorgeven aan Transavia. Je kan je slots ook uitlenen en dat mag aan elke luchtvaartmaatschappij. Er kunnen dan afspraken, zoals code sharing, worden gemaakt. In Engeland worden slots verhandeld via een daarvoor bestemd platform. Hoewel er geen expliciete regels over zijn, is daar in Nederland geen sprake van.

Als de luchtvaartmaatschappij een goede reden heeft (bijvoorbeeld een technisch mankement of omvliegen vanwege een conflictgebied) is dat in principe geen probleem. Als je structureel de slottijd mist, bijvoorbeeld omdat de vliegtijd niet realistisch is ingeschat, is het een ander verhaal. Dan kan een sanctie worden opgelegd, bijvoorbeeld een boete of intrekken van historische rechten. Zware sancties zijn echter vrij uitzonderlijk. Of de slottijden worden nageleefd, wordt gecontroleerd door de slotcoördinator, op basis van gegevens van Schiphol.

  • Voor full freighters airlines is het in de praktijk vaak lastig om historische rechten op te bouwen omdat zij ander vlieggedrag tonen dan passenger airlines (vooral de 80%-regel levert veel issues op). Air Cargo Netherlands (ACN) pleit nu voor een uitzondering op de regels die de slotcoördinator gebruikt bij het toewijzen van de slots.
  • ACN ziet de mogelijkheid om alle nog beschikbare slots én de (maandelijks) niet gebruikte slots met voorrang aan full freighters airlines toe te kennen.

De Worldwide Slots Guidelines is gemaakt en gecreëerd door IATA met als doel de luchtvaartgemeenschap te gemakkelijk te dienen en biedt ondersteuning en richtlijnen voor de slotverdeling.

Klik hier voor de Worldwide Slots Guidlines

X