PGTS (v/h DGVS)

--PGTS (v/h DGVS)
PGTS (v/h DGVS) 2018-08-10T13:23:57+00:00

Redesign DGVS (Documentloos Goederen Volg Systeem)

Tussen de eerste en tweede linie loodsen op Schiphol vindt veel transport plaats van goederen die onder douanetoezicht staan. Dankzij het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) kan dat zonder de traditionele Douaneprocedures (Vervoersaangiften / T1-documenten). Het DGVS biedt grote voordelen in het transport, maar vergt wel een aantal handelingen op het gebied van controle. Namens de deelnemende afhandelaren, expediteurs en wegvervoerders is ACN beheerder van dit systeem. Cargonaut zorgt voor de techniek en de dagelijkse support.

DWU Cover

Informatie voor DGVS deelnemers

Vóór 1 mei 2016 was het DGVS een onderdeel van de ‘virtuele’ Vrije Zone (Type II) op Schiphol. Door de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) is dat gewijzigd; de goederen worden met RTO-status (Ruimte voor Tijdelijke Opslag) tussen de deelnemers vervoerd.

Informatie Document Deelnemers DGVS.

Om alle DGVS-deelnemers over de nieuwe situatie te informeren, heeft ACN een informatiedocument opgesteld met achtergronden en (tijdelijke) werkafspraken over het gebruik van DGVS. Daarin staan onder meer informatie over de procedures voor verschillende vrachtstromen en een lijst met veel gestelde vragen.

Redesign DGVS

Begin 2017 is gestart met een plan van aanpak voor de verdere aanpassing/vervanging van het bestaande DGVS. Nadere informatie volgt in de ACN Nieuwsbrief en op deze pagina.

DGVS Concept

DGVS

Laatste nieuws

Paperless Goods Tracking System vervangt DGVS

juli 19th, 2018|0 Comments

Sinds 2005 gebruiken ruim 50 luchtvrachtbedrijven op Schiphol het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). Tot 1 mei 2016 was dit in het kader van de ‘virtuele’ Vrije Zone (Type II). Die vergunning is met de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) vervallen. Nu vervoeren de deelnemers hun douanegoederen onder RTO-status (Ruimte voor Tijdelijke Opslag) maar daar was het [...]

e-Commerce ‘on the move’ – Douane geeft voorlichting via video en webinar

augustus 9th, 2016|0 Comments

De term e-Commerce wordt steeds meer gebruikt en kent wereldwijd verschillende definities. De Douane hanteert de volgende definitie: "alle transacties die langs elektronische weg door tussenkomst van een computernetwerk, bijvoorbeeld het internet, tot stand komen en die fysieke goederenstromen tot gevolg hebben die aan douaneformaliteiten onderworpen zijn." In de video over e-commerce komen de volgende onderwerpen aan bod: wat de [...]

VENUE vereenvoudigde aangifte e-commerce

juni 22nd, 2016|0 Comments

Voert u e-commerce goederen in of uit? Dan wijst de Douane u graag op de vereenvoudigde aangifte e-commerce voor bedrijven, kortweg VENUE. U kunt gebruik maken van VENUE gedurende de gehele transitieperiode van het Douanewetboek van de Unie (DWU), die uiterlijk op 1 januari 2021 eindigt. Gedurende dit termijn heeft u de mogelijkheid de huidige werkwijze tot het doen van [...]

Lees meer artikelen…

Wat is het DGVS?

Schema DGVS

Voordelen van het DGVS

   • Minder douane procedures
   • Minder administratie last
   • Random controles (minder fysieke controles)
   • Tijd en kosten besparend
   • Centrale webportal
   • Real-time monitoring
   • Eigen verantwoordelijkheid deelnemers

Deelnemers aan DGVS

 • All
 • DGVS
 
Agility Logistics B.V.
BBV Logistics Support
Cargo Masters B.V.
Copex
De Jong Koeriers B.V.
DHL Aviation (Netherlands) B.V.
ECS Livestock B.V.
Expeditors International B.V.
Gaston Schul
Hoek – Trans B.V.
Independent World Services B.V.
IP Handlers B.V.
ITG Global Logistics
KDZ Express B.V.
Kuehne + Nagel N.V.
L&A Freight B.V.
Lift Freight Services
Maastricht Aachen Airport
Nippon Express (Nederland) B.V.
Nippon Express NEC Logistics
NNR Global Logistics Netherlands B.V.
Pantos Logistics Benelux B.V.
Rapid Tansportation Solutions B.V.
Standby Logistics B.V.
Swissport Cargo Services
Veleka Logistics
 
X